Hladké podlahy nebo koberce?

Odpověď na tuto otázku kdysi rozdělovala alergiky, lékaře a vědce do dvou táborů. Studie, kterou zadala vypracovat DAAB (Německá společnost pro alergie a astmata), dokázala následující:„ používáním hladkých podlah se znatelně zvyšuje nebezpečí výskytu většího zatížení obytných místností drobným prachem, zatímco používáním kobercových podlah se toto nebezpečí snižuje na minimum.“ Tyto závěry byly poprvé prezentovány veřejnosti v Düsseldorfu na Německé konferenci o alergiích a astmatech, která se konala 18. června 2005.

Průměrná koncentrace drobného prachu v ovzduší obytných místností, které jsou vybavené hladkou podlahovou krytinou, je dvojnásobná oproti obytným místnostem, které jsou vybavené celopodlahovými koberci, a tato koncentrace tak překračuje mezní hodnotu.

Při 62,9 μg /m3 překračuje aritmetická střední hodnota koncentrace drobného prachu v místnostech s hladkou podlahovou krytinou zcela zřetelně mezní hodnotu 50 μg /m3 , zatímco v místnostech, které jsou vybavené celoplošnými koberci, dosahuje tato střední hodnota 30,4 μg /m3 , což je tedy na podstatně nižší úrovni než odpovídá mezní hodnotě.

U zvláště citlivých osob, které již trpí dřívějším poškozením dýchacích cest, může významné preventivní hledisko mít především výběr podlahové krytiny, která dokáže prach vázat a nevysílat jej zpět do vdechovaného vzduchu.