Vinylové dílce - informace k montáži a údržbě

Příprava povrchu
Povrch podlahy musí být před pokládkou pevný, suchý, rovný a hladký. Případné nerovnosti, praskliny, mastné skvrny, asfalty nebo zbytky lepidel musí být odstraněny. U novostaveb nebo nových podkladů je důležité zkontrolovat zbytkovou vlhkost. U cementových je přípustná zbytková vlhkost < 2 %, u anhydritových < 0,5 %.

Aklimatizace
Aby si vinylové dílce zachovaly své vlastnosti, musí být před instalací skladovány v suchém prostředí při stabilních klimatických podmínkách. Nejméně 24 hodin, ideálně 48 hodin před pokládkou by balení dílců měla být umístěna vmístě instalace (max. 5 balení na sobě) při teplotě >15°C.

Podlahové topení
Vinylové podlahoviny mají nízký tepelný odpor, který nemá prakticky žádný vliv na výkon topení. Vytápění pod Lahy musí být vypnuto 3 dny před Instalací dílců a zapnuto nejdříve 7 dní po dokončení instalace. Při instalaci by teplota povrchu podlahy neměla překročit rozmezí 18-22°C. Při pozdějším provozu topení by teplota pod podlahovou krytinou neměla překročit 28°C. Na vyšší než uvedenou teplotu nejsou konstruované žádné podlahové krytiny mimo keramických. Pokud není k dispozici protokol o topné zkoušce nového podlahového vytápění, podlahové krytiny by neměly být instalovány.

Podmínky při instalaci
Ideální teplotní podmínky jsou 18-25°C. Stabilní teplota v místnosti by měla být udržována po celou dobu instalace. Vysoké teploty nebo přímý sluneční svit není pro instalaci vhodný. Teplota povrchu podlahy by měla být > 10°c. Relativní vlhkost vzduchu by neměla  překročit 65%. Dodržení podmínek je důležité pro stabilitu podlahové krytiny, aby před úplným vytvrzením lepidel samovolně nevznikly mezery mezi dílci.

Zpracování dílců
Před instalací je nutné zkontrolovat, zda dílce nemají viditelné transportní nebo výrobní vady. Snadno zjistitelné vady nelze instalovat a je nutné nejdříve uplatnit reklamaci u dodavatele. Stejná barevnost dílců je zaručena stejným číslem výrobní šarže, která je uvedena na štítku obalu. Při instalaci je doporučeno rozbalit více balení a dílce při pokládce prostřídat, aby se vzory dekorů na dílcích neopakovaly s „umělou" pravidelností a případné různé šarže mohly být v jedné místnosti prokombinovány.

Paralelní kladení
Před instalací základní řady dílců je důležité správně vyměřit paralelu s hlavní stěnou místnosti vyznačením vodicí čáry na povrchu podlahy. Vzdálenost základní řady od paralelní stěny je vhodné vyměřit násobkem šířky dílce minus cca 1 cm nebo tak, aby dílce v poslední řadě u stěn nebo u prahů vstupních dveřích byly široké > 10 cm. Stejné pravidlo platí pro počáteční bod instalace prvního dílce v základní řadě. V případě instalace dílců užších formátů (dořezů) může dojít k jejich pozdějšímu pohybu a vzniku spár mezi nimi.

Kladení čtverců
Čtvercové formáty dílců je doporučeno pokládat do šachovnice. Pro snadné zjištění orientace dekoru mají dílce na zadní straně prolisovány šipky.

Diagonální kladení
Před instalací základní řady dílců je nutné místnost nejprve symetricky vyměřit a poté zakreslit diagonální vodící osy na povrch podlahy.Dále určit, jak řady dílců ukončit u stěn a u vstupních dveří. Pokud zde vzniknou malé trojúhelníkové formáty, je nutné diagonální osu místnosti přiměřeně korigovat. Stejné pravidlo platí pro počáteční bod instalace prvního dílce v základní řadě. U asymetrických místností je vhodné upřednostnit vyměření odpovídajícího formátu dílců přednostně u vstupních dveří.

Lepení
Pro vinylové dílce určené k celoplošnému lepení je důležité použití vhodného lepidla s rychlou počáteční lepivostí a vysokou přídržností. Při zpracování lepidla je vždy důležité se řídit pokyny výrobce. Formát dílců je nutné u stěn místnosti upravit ještě před přilepením a to naříznutím povrchu rovným nožem a následným doříznutím dílce háčkem. Po dokončení pokládky dílců je třeba z jejich povrchu odstranit případné zbytky lepidel a po úklidu podlahy všechny řady dílců zaválcovat článkovým válcem.

Soklové lišty
Instalací soklových lišt je zabráněno usazování nečistot ve spárách u stěn a pronikání vlhkosti pod podlahovinu při běžné údržbě. Způsob montáže závisí na typu lišty a použití spojovacího materiálu (tekuté hřebíky, lepící pásky, hřebíčky, šrouby, klipsny). Přestože je soklová lišta významným estetickým prvkem podlahy, při jejím výběru by měly rozhodovat také praktické okolnosti (rovinnost stěn, typ prostředí, zpusob údržby).

Doporučení
Podlahářské práce je rozumné svěřit zkušeným odborníkům, protože pokládka vinylových dílců vyžaduje praktické zkušenosti. Odborná montáž přináší řadu výhod, např. úsporu vlastního času, záruku na dílo, delší životnost podlahoviny a v některých případech nižší sazbu DPH dle zákona o DPH.

Údržba
Aby byl zachován původní vzhled podlahové krytiny co možná nejdéle, dodržujte, prosím, tyto základní pravidla:
• redukujte množství nečistot zanesených na podlahovou krytinu pomocí příslušně velkéčistící rohože nebo čistícízóny
• odstraňte nečistoty co možná nejdříve, jelikož zvyšují míru opotřebení a mohou způsobit změnu barevnosti podlahové krytiny
• odstraňte kamínky a nečistoty zrnité povahy, které způsobují poškrábání podlahové krytiny
• během stavebních prací podlahovou krytinu přikryjte
• nepoužívejte abrazivní čistící prostředky nebo silná rozpouštědla
• pro zachování dlouhé životnosti a také z hygienických a estetických důvodů provádějte pravidelnou údržbu.